maandag 3 november 2014

Collecte: Alzheimer Nederland

Deze week ga ik collecteren.

De jaarlijkse collecte in november - in 2014 van 3 t/m 8 november - is een belangrijke bron van inkomsten voor Alzheimer Nederland. Duizenden collectanten gaan langs de deur of de straat op om geld in te zamelen. Helpt u ook mee?

Dat kan op vele manieren: http://www.alzheimer-nederland.nl/over-alzheimer-nederland

Sinds 1984 vraagt Alzheimer Nederland landelijk aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Hiervoor werkt Alzheimer Nederland nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen. Alzheimer Nederland is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, de bijdragen van donateurs en de opbrengst van de Collecteweek. 

Teksten van de Alzheimer Nederland site, waar nog veel meer informatie te vinden is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten